Teamutveckling

Skapa vinnande & välmående team

Genom att anlita en professionell TeamCoach får ni en tydlig bild av var er grupp befinner sig idag, vilka utmaningar ni behöver hantera och hjälp att ta er förbi hinder.

Klicka på knappen nedan för att boka möte där vi diskuterar ett upplägg som fungerar för er.

Sagt av tidigare deltagare

Jag tycker att stämningen i gruppen är mera öppen, mera tillåtande och mera humorfylld.”

Tryggare i mitt relaterande till individer och gruppen.

Stor skillnad. Mer direkt kommunikation. Upplever större tillit mellan varandra, att alla menar väl och vill det bästa. Mer effektivt.”  

Jag märker att det finns en större öppenhet att ett annat lager har kommit upp till ytan. Där det är lättare att ta upp saker och skoja om det vi varit med om på coachingen.

Känns som att det har blivit lite lättare att prata med konkret om problem/utmaningar i grupp nu. Uppskattar det!

Känner mig mer som ”en i gänget”.”

Gruppen känns rakare och tydligare i sin kommunikation. Att vi tillsammans hittat några verktyg för att komma till kritan lite snabbare (inte för att det måste gå snabbt men det underlättar för tydligheten).”

Känner mig mer sedd ifrån gruppen.”

Stor skillnad. Jag känner större tryggheten i arbetsgruppen och att det är lättare att uttrycka sig.”  

Jag har fått titta in i en värld som ligger som en såpbubbla bortom det dagliga samtalet.

Känner mig mer trygg i arbetsgruppen.”

International Coaching Federation, ICF är det globala branschorganet för professionella coacher
ICF erbjuder det enda kända globala certifieringssystemet för coacher som inte är knutet till en specifik utbildning. Certifieringssystemet har som syfte att säkerställa kvalitén på coaching runt om i världen, i enlighet med ICFs etiska riktlinjer och kärnkompetenser.
ICF:s premium varumärke står för dig som kund för professionell och kvalitetssäkrad coaching. Vi har tydliga regler för användandet av varumärket och våra certifieringar har en tidsbegränsad giltighet.

Petra Pålsson är en oerhört engagerad och kompetent individ- och teamcoach. En av hennes främsta styrkor är hennes förmåga att väcka teamets potential och på så sätt skapa positiv energi i grupper. Petra har en inneboende nyfikenhet och genuint intresse för individens såväl som teamets utveckling och brinner för att bidra till förändring och utveckling. På individnivå har hon bidragit till ökat mod hos mig själv och i team-sammanhang skapat en starkt dynamik som fått berg att förflyttas. Jag kan varmt rekommendera henne som individcoach och till omfattande och professionella teamcoachuppdrag.

Helena Karlsson

Petra är en skarp lyssnare och problemlösare. Varje möte med henne bjuder på mycket Ahas med hjälp av, som jag har upplevt det, ett pragmatiskt förhållningssätt och en sprakande glädje. Jag rekommenderar henne starkt!

Sandra L Hadford Argenius

Tack vare Petras fantastiska coachning har jag kunnat ta mig över flera utmaningar de senaste månaderna, både i karriären och privat. Petra har en gedigen verktygslåda och en mycket god kunskap och känsla för vilken hjälp som behövs. Jag ser det som en mycket bra investering att satsa på coachning hos Topskills. De nya insikter och förhållningssätt jag fått under våra samtal hittills är otroligt värdefulla för mig. Jag ser fram emot ett fortsatt grymt samarbete.

Martina Thalwitzer