Coaching & Digitalisation

Det korta svaret är för att Coaching fungerar och är ett smart verktyg för utveckling, växande och för att nå uppsatta mål.

Svarar du ja på någon av frågorna nedan så fortsätt läsa och kontakta sen oss!

Första besöket
Första gången vi ses lägger vi tid på att prata igenom vad du vill ha hjälp med, hur nuläget ser ut och huvudmål eller fokusområden.
Vi går igenom coaching-överrenskommelsen som innehåller de regler och riktlinjer vi arbetar enligt samt stämmer av att vi klickar och passar bra ihop. Vi sätter helt enkelt ramarna för hur vårt coachingsamarbete bäst kan genomföras och detta tar 80-90 minuter.